top of page

Hverdager 08.30 - 15.30

About

Velkommen til ABC Medisinske Senter

Om oss

Legesenteret drives per idag av 3 fastleger og er utstyrt med egen lab og skiftestue med moderne utstyr inklusive 24 timers blodtrykksmåling, EKG, spirometri m.m.

 

Legene som jobber her er:

 • Juned Mahmood

 • Sana Saeed

 • Iram Tassadiq

 

I tillegg til fastlegene har vi og noen dyktige sekretærer på jobb. De besvarer henvendelser i resepsjonen, telefonen og på helsenorge.no. Samtidig som de må ivareta både laboratoriet med prøvetaking og skiftestue med sårstell bl.a.

 

Er fastlegen din på ferie eller i permisjon vil de ha vikar på plass. Info om vikarer og ferie finner du på første side.

Doctor med Mammografi

Ta gjerne en titt på våre tjenester og priser

Nye priser og takster fra 01.07.23

Doctor Bruke digital tavle

Kjære pasient, 

Den norske legeforeningen styrer legetakstene og justerer disse hvert år 01.07. Hjemmesiden er nå oppdatert med nye priser fra 2023. 

 

Aller viktigst er det å bemerke seg at legen nå kan taksere en høyere egenandel ved besvarelse av e-konsultasjon etter kontortid.

Samtidig vil vi påminne om at det fortsatt er krav om oppmøte for utstedelse av ny sykemelding. Kun i visse tilfeller kan legen gjøre unntak. Husk derfor å kontakte oss samme dag som sykdommen inntreffer, enten via tlf eller helsenorge.no

Henvendelser via e-post vil ikke bli besvart.

 

Mvh

ABC Medisinske Senter AS

For livstruende sykdom ring legevakten på 116117 / kontakt 113 !

Viktig beskjed!

Vi opplever dessverre mye telefonkø mellom kl 08-10. Pasientene bes derfor om å kun ringe i denne tidsperioden hvis det er behov for time samme dag. For alle andre henvendelser, ring oss etter kl 10. Vi foretrekker at dere helst kontakter oss via "våre tjenester" fanen / Helsenorge.no. Det bidrar med at telefonkøen blir kortere for alle.

Vedr. Sykemelding

 

Generellt:

Det er klare regler for om legen kan sykmelde eller ei. Vurderingen bygges på en personlig undersøkelse/vurdering (enten personlig oppmøte, telefon eller via e-konsultasjon). Legen skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet. Hvis sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ. Les mer om ulike former for sykemelding på nav.no.

 

Tilbakedatering av sykmelding:

Legen kan som hovedregel ikke tilbakedatere sykmelding.

Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller, men da må legen undersøke deg senest et par dager etter at du har fått sykmelding. Du må ta kontakt med legekontoret for akutt time første fraværsdag. Hvis det ikke er ledig time kan du be om at henvendelsesdato blir notert.

To vilkår må være oppfylt for å få tilbakedatert sykmelding:

 • Man har vært forhindret fra å få kontakt med lege, f.eks:

  • et par dagers ventetid

  • legestreik

  • psykiatriske pasienter som på grunn av manglende sykdomsinnsikt har unnlatt å søke lege

 • Det må kunne godtgjøres at du har vært arbeidsufør fra en tidligere dato.

Les mer: Tilbakedatere sykmelding – Helsedirektoratet

bottom of page